Chính sách đổi trả và hoàn tiền

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Khi đã trở thành khách hàng của dbvietnam.vn bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:

+ Di rời bất cứ niêm yết bất động sản

+ Chấm dứt thoả thuận

+ Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.
dbvietnam.vn bảo lưu quyền thay đổi chi phí bằng việc đưa ra cho khách hàng thời hạn 30 ngày ghi chú trong biên bản. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này bằng biên bản thông báo trong vòng 30 ngày đối với bất cứ chi phí gia tăng khác.Việc thanh toán của khách hàng đối với hoá đơn tiếp theo sẽ được bao gồm cả những thay đổi này.

+  Bất cứ thời gian nào đối với bất cứ lý do nào bằng việc đưa cho khách hàng thời hạn 7 ngày ghi chú trong biên bản.

+ Nếu khi hết hạn thanh toán mà khách hàng vẫn không trả bất cứ tài khoản nào.
+ Nếu khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản trong bản hợp đồng này và lại không sửa sai trong thời gian 7 ngày đã được thông báo dành cho những vi phạm hợp đồng.
+ Nếu khách hàng bị hoặc có nguy cơ bị phá sản, vỡ nợ hay phải đóng cửa công ty.
+ Nếu khách hàng chết, hay công ty tan rã hoặc sắp tan rã, công ty bị xoá tên hoặc bị chỉ định xoá tên.