Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
Linux server26 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 7 19:03:37 UTC 2018 x86_64 [exploit-db.com]
1000 ( nginx ) Group: 1000 ( ? )
7.0.33 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2020-01-25 14:50:38
61.54 GB Free: 9.51 GB (15%)
/home/web/dbvietnam_vn/wp-content/uploads/2019/12/ drwxr-xr-x [ home ]

Server IP:
27.118.22.26
Client IP:
179.43.149.5
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Logout ][ Self remove ]

File manager

NameSizeModifyOwner/GroupPermissionsActions
[ . ]dir2020-01-25 14:43:421000/1000drwxr-xr-xR T
[ .. ]dir2020-01-22 16:04:011000/1000drwxr-xr-xR T
[ agenthandler ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ auction-go ]dir2020-01-24 10:14:461000/1000drwxr-xr-xR T
[ compositionApi ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ content ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ current ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ default_new ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ elmar_affiliate ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ email_editfirm ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ empfehlen ]dir2020-01-24 13:59:581000/1000drwxr-xr-xR T
[ feedback ]dir2020-01-24 01:13:581000/1000drwxr-xr-xR T
[ fence.inc ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.earlier ]dir2019-12-26 01:40:061000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.rod ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.studying ]dir2019-12-28 17:49:011000/1000drwxr-xr-xR T
[ generic_search ]dir2019-12-17 13:27:111000/1000drwxr-xr-xR T
[ init.price ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ lake.api ]dir2019-12-28 15:18:501000/1000drwxr-xr-xR T
[ meta_tags ]dir2020-01-24 03:13:291000/1000drwxr-xr-xR T
[ mt-comments ]dir2020-01-23 21:55:241000/1000drwxr-xr-xR T
[ overallfooter ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ physical.inc ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ popassembly ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ productlist ]dir2019-09-18 12:12:031000/1000drwxr-xr-xR T
[ profilbasket ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ quickregcode ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ registration ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ rough_api ]dir2019-12-28 16:54:111000/1000drwxr-xr-xR T
[ sitemap_0_5000 ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ submitart ]dir2020-01-24 09:13:491000/1000drwxr-xr-xR T
[ workshops ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
.odvrbf.php.suspected6.19 KB2019-12-16 14:10:591000/1000-rw-r--r--R T E D
1jckJM7.00 MB2019-12-19 16:12:371000/1000-rwxr-xr-xR T E D
1OwHVb0 B2019-12-18 16:44:491000/1000-rwxr-xr-xR T E D
2cb.php26.45 KB2019-12-17 06:50:351000/1000-rw-r--r--R T E D
2RbrSN7.00 MB2019-12-17 08:25:321000/1000-rwxr-xr-xR T E D
5ydzRq7.00 MB2019-12-21 05:54:061000/1000-rwxr-xr-xR T E D
api.jet.php2.55 KB2019-09-29 14:43:461000/1000-rw-r--r--R T E D
barn.func.php.suspected2.29 KB2019-11-17 11:20:411000/1000-rw-r--r--R T E D
cb2.php26.45 KB2019-12-27 07:54:091000/1000-rw-r--r--R T E D
cfgas6.66 MB2020-01-18 09:30:031000/1000-rwxrwxrwxR T E D
ClOiTR7.00 MB2019-12-18 07:47:271000/1000-rwxr-xr-xR T E D
config.fifteen.php.suspected2.62 KB2019-10-25 10:49:371000/1000-rw-r--r--R T E D
er_pan.php434.46 KB2019-12-27 07:54:181000/1000-rw-r--r--R T E D
fenceApi.php.suspected2.64 KB2019-11-24 10:48:191000/1000-rw-r--r--R T E D
function.forgotten.php2.17 KB2019-10-29 14:31:441000/1000-rw-r--r--R T E D
fvC03y7.00 MB2019-12-19 09:23:531000/1000-rwxr-xr-xR T E D
get.php291 B2019-12-27 12:21:551000/1000-r-xr-xr-xR T E D
identityApi.php.suspected1.98 KB2019-11-24 10:44:101000/1000-rw-r--r--R T E D
index.html0 B2020-01-25 14:43:421000/1000-rw-r--r--R T E D
init.division.php2.35 KB2019-09-29 14:27:351000/1000-rw-r--r--R T E D
kLgsF27.00 MB2019-12-17 19:39:211000/1000-rwxr-xr-xR T E D
Km70D47.00 MB2019-12-17 20:05:201000/1000-rwxr-xr-xR T E D
lhkrbi.php6 B2019-09-03 12:21:081000/1000-rw-r--r--R T E D
lkplnr.php6 B2019-06-24 07:37:491000/1000-rwxr-xr-xR T E D
lVCQZX7.00 MB2019-12-16 08:00:311000/1000-rwxr-xr-xR T E D
mh157.31 KB2020-01-25 14:43:421000/1000-rwxrwxrwxR T E D
ncdcab.php7.62 KB2019-12-17 12:11:481000/1000-rw-r--r--R T E D
nhauhl.php6 B2019-01-14 18:56:411000/1000-rw-r--r--R T E D
oq8bQX7.00 MB2019-12-17 19:32:231000/1000-rwxr-xr-xR T E D
pet.config.php.suspected2.32 KB2019-10-18 10:55:381000/1000-rw-r--r--R T E D
pmtwbk.php1.52 KB2019-12-27 11:38:121000/1000-rw-r--r--R T E D
QGhgqm7.00 MB2019-12-19 08:07:081000/1000-rwxr-xr-xR T E D
qkjXTJ7.00 MB2019-12-22 11:57:351000/1000-rwxr-xr-xR T E D
qvlNT57.00 MB2019-12-20 07:26:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
s_eval.php.suspected511 B2019-12-27 07:54:201000/1000-rw-r--r--R T E D
s_noeval.php.suspected491 B2019-12-27 07:54:231000/1000-rw-r--r--R T E D
sbqfxgqhkh.php7.40 KB2019-12-28 14:22:041000/1000-rw-r--r--R T E D
srdzia.php6 B2019-08-07 06:57:381000/1000-rwxr-xr-xR T E D
T25ntN7.00 MB2019-12-22 14:32:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
tbl_geed.php131.05 KB2019-12-27 07:54:271000/1000-rw-r--r--R T E D
title.func.php.suspected2.25 KB2019-09-18 11:31:191000/1000-rw-r--r--R T E D
unYfcC7.00 MB2019-12-17 04:45:441000/1000-rwxr-xr-xR T E D
uvOCqD7.00 MB2019-12-20 08:50:511000/1000-rwxr-xr-xR T E D
wynduc.php6 B2019-05-05 12:30:401000/1000-rwxr-xr-xR T E D
xinl.php1.29 KB2019-12-27 07:54:291000/1000-rw-r--r--R T E D
ylsdsw.php6 B2019-09-05 14:57:021000/1000-rw-r--r--R T E D
yomleq.php6 B2019-11-21 00:13:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
znwmgm.php1.52 KB2019-12-27 11:36:131000/1000-rwxr-xr-xR T E D
zqIuCi0 B2019-12-19 22:23:101000/1000-rwxr-xr-xR T E D
 
Change dir:
Read file:
Make dir: (Writeable)
Make file: (Writeable)
Execute:
Upload file: (Writeable)

Hình thức thanh toán - Công ty Cổ phần Phát triển D&B Việt Nam

Hình thức thanh toán

Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

– Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức