D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật, Thông tư, Nghị định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực Đất đai – Nhà ở. Quý khách vui lòng click vào link bên dưới để tải tài liệu về (hoàn toàn miễn phí)

 1. Luật nhà ở
 2. Luật đất đai
 3. Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
 6. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
 7. Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 8. Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
 9. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 10. Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
 11. Quy định về khung giá đất
 12. Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 13. Quy định về thu tiền sử dụng đất
 14. Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 15. Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
 16. Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
 17. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở