D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật, Thông tư, Nghị định Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực Đầu Tư. Quý khách vui lòng click vào link bên dưới để tải tài liệu về (hoàn toàn miễn phí):

 1. Luật đầu tư
 2. Luật đầu tư công
 3. Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
 4. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 6. Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
 7. Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 8. Về giám sát và đánh giá đầu tư
 9. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 10. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 11. Về tín dụng đầu tư của Nhà nước